Jutjat de Pau

Un jutjat de pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal corresponent. Els jutjats de pau són el primer esglaó de l'aparell judicial i existeixen en tots els municipis en què no hi hagi Jutjats de Primera Instància i Instrucció (art. 99 de la LOPJ). Van ser creats per Reial decret de 22 d'octubre de 1855.

El jutge de pau és una persona elegida per l’ajuntament del municipi i que exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjats de pau durant quatre anys.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals a càrrec de jutges llecs, és a dir, persones que no han de ser necessàriament professionals del Dret ni pertànyer a la carrera judicial. Normalment se’ls tria per la seva trajectòria personal i pel seu tarannà. Són persones que compleixen una funció tradicional "d'home bo".

El Departament de Justícia atorga subvencions anuals als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau per ajudar a pagar les despeses de funcionament. La quantia d'aquesta subvenció es determina d'acord amb la xifra d'habitants de cadascun dels municipis segons el padró municipal.

 

Jutjat de Pau de Tivenys
C. Abadia, 10
43511 Tivenys 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Formulari de cerca