2020

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de Tivenys:

-Subvenció destinada al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals- Ens Ajuntaments: 2.541,59€
-Subvenció llar infants municipal i 1r. cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019: 8.575,00€                                                                                                   
-Subvenció excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals Tipus B obres sustitució canonada C. Abadia: 4.625,15€
-Subvencions realització actuacions gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans: 846,31€
- PAM 2020 - Programa de sanejament finances mun. - Romanent tresoreria ajustat negatiu: 260.658,26€
PAM 2020 - Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció: 10.000,00€ 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal